ประชาสัมพันธ์การอบรมเรื่อง Introductory Course Regulatory Affairs และ การพัฒนาศักยภาพ RA ปี 2565
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot


 
มุมภาพถ่าย
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมงานประชุม
สมัครสมาชิกชมรม
จดหมายข่าวสำหรับสมาชิกชมรม


ประชาสัมพันธ์การอบรมเรื่อง Introductory Course Regulatory Affairs และ การพัฒนาศักยภาพ RA ปี 2565 ในวันที่ 25 ส.ค. 65 เวลา 8.30-16.30 น.

ขอเชิญสมาชิกสมาคม RAPAT เข้าร่วมการอบรมเรื่อง Introductory Course Regulatory Affairs และ การพัฒนาศักยภาพ RA ปี 2565

วัตถุประสงค์: เพื่อให้ ผู้ที่ทำงาน RA เข้าใจบทบาทหน้าที่ มาตรฐานการทำงาน จรรยาบรรณ กรอบสมรรถนะวิชาชีพ RA (Regulatory Competency Framework) ตามโครงการ STARx

 

รายละเอียด:

งานจัดในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ที่ รร.ริชมอนด์ จ.นนทบุรี ค่าลงทะเบียน ท่านละ 1,500 บาท (โปรดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สมาคมระบุด้วยค่ะ) รับจำนวนจำกัด 70 ท่าน จำนวน CPE ที่ได้รับ 5.5 หน่วยกิต สมาชิกสามารถลงทะเบียนได้ตามลิ้งค์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfltfYS7dfg1tmhJZtVLBin2eKRreBt9J-FPjx98ZJptHrnRA/viewform หรือ QR code ที่ให้ไว้บนโปสเตอร์ ที่แนบมานี้

 
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมวิชาการประจำปี 2565 เรื่อง Regulatory Big Change in Global Health Authority, Industry , Professional and Technology และ งานฉลองครบรอบ 10 ปี การก่อตั้งสมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) - วันที่ 9 ก.ย. 65
ประชาสัมพันธ์นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสมาคมฯ article
ประชาสัมพันธ์ช่องทางติดต่อสมาคมบน Facebook ชื่อเพจ สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ ประเทศไทย article
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมครบรอบ 10 ปีสมาคมฯ article
ประกาศสมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์(ประเทศไทย) ฉบับที่ 2/2565 เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของสมาคม RAPAT article
ประกาศสมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์(ประเทศไทย) ที่ 1/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกและเสนอชื่อเภสัชกรที่มีผลงานดีเด่นและชื่อเภสัชกร Lifetime Achievement Award วิชาชีพเภสัชกรรมด้านทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ พ.ศ. 2565 article
ข้อบังคับสมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ อนุมัติเมื่อ 30 พ.ค. 2565 article