สมาคมเภสัชกรรมทะเบียน สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot


 
มุมภาพถ่าย
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมงานประชุม
สมัครสมาชิกชมรม
จดหมายข่าวสำหรับสมาชิกชมรม 

           

        

 

 
   

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


RAPAT Live on Facebook


สมัครสมาชิก
จดหมายข่าว

                                    รายละเอียดวารสารสมาคมฯ คลิกที่นี่ / Link to RAPAT Newsletter (Copyright Reserved):

RAPAT Newsletter 2022

(Copyright Reserved)


 

Vol 9

Vol 1

Vol 2

Vol 3


Vol 4

 

Vol 5

 

Vol 6

 

Vol 7

 

Vol 8

 

 

 

 

   

 

 

More...

 รายละเอียดวารสารสมาคมฯ คลิกที่นี่ / Link to RAPAT Newsletter (Copyright Reserved):

More...

RAPS Handbook
 

 

 

 กิจกรรมที่ผ่านมานะครับ


สรุปกิจกรรมการประชุมสมาคมฯ ปี 2564 icon

 สรุปการประชุมที่สมาคมฯ จัดขึ้นในปี พ.ศ. 2564

 

More...


รวมกิจกรรม 10 ปีสมาคม icon

Update กิจกรรมเกี่ยวกับ 10 ปี สมาคมฯ

 

More...


Update Regulations from Food Division วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

 การประชุมวิชาการ เรื่อง Update Regulations From Food Division

วันที่ 25 พฤศจิกายน  2563

More...


ภาพกิจกรรม - "การประชุมวิชาการประจำปี 2563" - [ วันที่ 25 กันยายน 2563 ] icon

 กิจกรรม - การประชุมวิชาการประจำปี 2563  

จัดโดย สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) - เมื่อ วันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 9:00 -16:30 น.  ณ. โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี   และ  ผ่านระบบ  Zoom Webinars Online 

More...


ภาพกิจกรรม - การประชุมครั้งที่ 3-2563 เรื่อง“Update Regulations from Medical Devices Control Division : กฎกระทรวง ประกาศต่าง ๆ เพื่อการรองรับ พรบ. เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2562 - [ วันที่ 24 สิงหาคม 2563 ] icon

กิจกรรม - การประชุมครั้งที่ 3-2563 เรื่อง“Update Regulations from Medical Devices Control Division : กฎกระทรวง ประกาศต่าง ๆ เพื่อการรองรับ พรบ. เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2562 

จัดโดย สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) - เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563ผ่านระบบ  Zoom Webinars Online 

More...


ภาพกิจกรรม - การอบรม “ Update Regulation ครั้งที่ 2-2563: เรื่อง กฎระเบียบใบอนุญาตฯ การขึ้นทะเบียน หลักเกณฑ์ การแสดงชื่อในการขึ้นทะเบียนและการแสดงฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร - [ วันที่ 4 สิงหาคม 2563] icon

กิจกรรม - การอบรม “ Update Regulation ครั้งที่ 2-2563 :  เรื่อง กฎระเบียบใบอนุญาตฯ การขึ้นทะเบียน หลักเกณฑ์ การแสดงชื่อในการขึ้นทะเบียนและการแสดงฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร

จัดโดย สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) - เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม  2563 ผ่านระบบ  Zoom WebinarsOnline 

More...