สมาคมเภสัชกรรมทะเบียน สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์
dot dot
dot
dot
dot
dot


 
มุมภาพถ่าย
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมงานประชุม
สมัครสมาชิกชมรม
จดหมายข่าวสำหรับสมาชิกชมรมเภสัชกรที่ทำงานขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์จากองค์กรต่างๆ ได้มีการจัดประชุม เป็นครั้งแรก ที่โรงแรมปริ้นเซส เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2532 ซึ่งขณะนั้น มี ประมาณ 21 ท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และช่วยเหลือ กันในการทำงาน ด้านการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ และเริ่มมีความคิดที่จะก่อ ตั้งเป็นชมรมฯ ต่อมา เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2533 จึงได้มีการก่อตั้งชมรม ขึ้นโดยมีชื่อว่า ชมรมเภสัชกร ต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อชมรมฯเป็น ชมรมเภสัชกรขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Registration Pharmacist Club (RPC)...อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
RAPS Handbook
ประวัติการก่อตั้งสมาคม


กิจกรรมที่ผ่านมานะครับ


รวมภาพถ่ายกิจกรรม การประชุมวิชาการประจำปี 2559 -- วันที่ 15-16 พ.ย. 2559

 รวมภาพกิจกรรม การประชุมวิชาการประจำปี 2559   เรื่อง “อย. กับการพัฒนาสู่ Thailand 4.0”

More...


การประชุมวิชาการ เรื่อง “Bioequivalence- Importance, Guidelines and Requirement” - วันที่ 26 ก.ค. 2559
More...


การอบรม eCTD Training by EXTEDO Gmbh, Germany - วันที่ 23 มี.ค. 2559
More...


ภาพ การประชุมวิชาการ เรื่อง “Update Regulations on Veterinary Medicines and Vaccines และ หลักเกณฑ์ใหม่การนำเข้าและส่งออกอาหารสัตว์” - วันที่ 26 พ.ค. 2559
More...


ภาพ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 - วันที่ 22 มีนาคม 2559
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 เมื่อวันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 8:30 -16:30 น. ณ. ห้องกษัตริย์ศึก 2 ชั้น 4 โรงแรมทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
More...


การประชุมวิชาการประจำปี 2558 เรื่อง “Update การขออนุญาตสำหรับผลิตภัณฑ์ยาตามคู่มือสำหรับประชาชน” ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ. ห้องทิพวรรณบอลรูม ชั้น L โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี
More...