สมาคมเภสัชกรรมทะเบียน สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot


 
มุมภาพถ่าย
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมงานประชุม
สมัครสมาชิกชมรม
จดหมายข่าวสำหรับสมาชิกชมรม
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2019
ชื่ออัลบั้ม : ภาพกิจกรรม - การประชุมวิชาการประจำปี เรื่อง “ก้าวทันวิทยาการการประเมินตำรับยา และการกำกับดูแลในด้านคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ยาในประเทศไทย” - [ 22 - 23 พฤศจิกายน 2562 ]
รายละเอียด:

กิจกรรม - การประชุมวิชาการประจำปี เรื่อง “ก้าวทันวิทยาการการประเมินตำรับยา และการกำกับดูแลในด้านคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ยาในประเทศไทย”

จัดโดย สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) - เมื่อวันที่ 22 - 23 พฤศจิกายน 2562  ณ โรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม  / จังหวัดนครปฐม

จำนวนรูป : 51 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 17 ตุลาคม 2019
ชื่ออัลบั้ม : ภาพกิจกรรม - การอบรมเรื่อง “Introductory Course for Regulatory Affairs ประจำปี 2562” - [ วันที่ 27 กันยายน 2562 ]
รายละเอียด:

 กิจกรรม - การอบรมเรื่อง “Introductory Course for Regulatory Affairs ประจำปี 2562”

จัดโดย สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
เมื่อ วันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 9:00 -16:30 น. 
ณ ห้องประชุมทับทิม-เกษม อาคารเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ภสท) ซอยสุขุมวิท 38 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ

จำนวนรูป : 49 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 26 สิงหาคม 2019
ชื่ออัลบั้ม : ภาพกิจกรรม - งานอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เส้นทางพัฒนา RA มืออาชีพกับ STARx" - [ วันที่ 23 ส.ค. 2562 ]
รายละเอียด:

 กิจกรรม - งานอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เส้นทางพัฒนา RA มืออาชีพกับ STARx"

จัดโดย สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) - เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2562
ณ. เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย (ซอยสุขุมวิท 38)

 

รูปภาพในแบบ Video :  https://drive.google.com/file/d/1OY5oErBwllDiUoRzu-jto3YL9lE6S1_d/view

จำนวนรูป : 50 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 20 สิงหาคม 2019
ชื่ออัลบั้ม : ภาพกิจกรรม - การอบรมวิชาการ เรื่อง “SUPAC (Scale Up and Post Approval Changes) for RA” - [ วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ]
รายละเอียด:

กิจกรรม -  การอบรมวิชาการ เรื่อง “SUPAC (Scale Up and Post Approval Changes) for RA”
 

จัดโดย สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) - เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562  ณ. โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ

จำนวนรูป : 31 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 19 มิถุนายน 2019
ชื่ออัลบั้ม : ภาพกิจกรรม - การประชุมวิชาการ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมสำหรับ พ.ร.บ. เครื่องมือแพทย์ฉบับใหม่ พ.ศ. 2562” - [ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ]
รายละเอียด:

กิจกรรม -  การอบรมวิชาการ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมสำหรับ พ.ร.บ. เครื่องมือแพทย์ฉบับใหม่ พ.ศ. 2562”

 

จัดโดย สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) - เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562  ณ. โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ

จำนวนรูป : 19 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 22 พฤษภาคม 2019
ชื่ออัลบั้ม : ภาพกิจกรรม - การอบรมวิชาการ เรื่อง “การศึกษาความคงตัวยาเคมี” - [ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ]
รายละเอียด:

กิจกรรม -  การอบรมวิชาการ เรื่อง “การศึกษาความคงตัวยาเคมี”

จัดโดย สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) - เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562  ณ. โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ

จำนวนรูป : 23 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 29 เมษายน 2019
ชื่ออัลบั้ม : ภาพกิจกรรม - การประชุมวิชาการ เรื่อง “ก้าวใหม่การกำกับดูแลผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในประเทศไทย” - [ วันที่ 29 เมษายน 2562 ]
รายละเอียด:

กิจกรรม - การประชุมวิชาการ เรื่อง “ก้าวใหม่การกำกับดูแลผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในประเทศไทย”

จัดโดย สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) - เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 9:00 -16:00น.  ณ. ห้องมิ่งเมือง ชั้น 4 โรงแรมทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

จำนวนรูป : 29 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 20 มีนาคม 2019
ชื่ออัลบั้ม : ภาพกิจกรรม - การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 - [ วันที่ 20 มีนาคม 2562 ]
รายละเอียด:

กิจกรรม - การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
จัดโดย สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) -
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562  - ณ. โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

จำนวนรูป : 50 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2018
ชื่ออัลบั้ม : ภาพกิจกรรม - การประชุมวิชาการประจำปี 2561 - [ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ]
รายละเอียด:

กิจกรรม - การประชุมวิชาการประจำปี 2561
จัดโดย สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) -
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ. โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

จำนวนรูป : 28 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 10 ตุลาคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : ภาพกิจกรรม การประชุมวิชาการ เรื่อง “Update Requirements from Drug Bureau” - [ วันที่ 24 กันยายน 2561 ]
รายละเอียด:

 กิจกรรม - การประชุมวิชาการ เรื่อง “Update Requirements from Drug Bureau”
  จัดโดย สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) - เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ. ห้องแมนดาริน A ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ

จำนวนรูป : 20 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

1 2 3 4 5  [ถัดไป]