สมาคมเภสัชกรรมทะเบียน สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์
dot dot
dot
dot
dot
dot


 
มุมภาพถ่าย
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมงานประชุม
สมัครสมาชิกชมรม
จดหมายข่าวสำหรับสมาชิกชมรม
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2017
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรม RA Workshop เรื่อง ปัญหาการยื่นคำขออนุญาต และข้อเสนอแนะเพื่อนำเสนอต่อสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา - วันที่ 18 ต.ค. 2560
รายละเอียด:

รวมภาพถ่ายกิจกรรม RA workshop เรื่อง ปัญหาการยื่นคำขออนุญาต และข้อเสนอแนะเพื่อนำเสนอต่อสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

จัดโดย สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2560  ณ. ห้องทับทิม-เกษม อาคารเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ซอยสุขุมวิท 38

จำนวนรูป : 17 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 30 ตุลาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : การประชุมวิชาการ เรื่อง “โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ 4.0” - วันที่ 28 ก.ย. 2560
รายละเอียด:

รวมภาพถ่ายกิจกรรม การประชุมวิชาการ เรื่อง “โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ 4.0”
จัดโดย สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2560 ณ. ห้องทิพวรรณบอลรูม ชั้น L โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

จำนวนรูป : 13 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 30 สิงหาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : ภาพถ่าย การอบรมเรื่อง “ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณามาตรฐานวิธีการในการผลิตยาของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศที่ปรับปรุงใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่ง คสช ที่ 77/2559”
รายละเอียด:

     การอบรมเรื่อง ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณามาตรฐานวิธีการในการผลิตยาของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศที่ปรับปรุงใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่ง คสช ที่ 77/2559” ใน วันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ. ห้องแมนดาริน A  โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ เวลา 9:00-16:00 น.

จำนวนรูป : 14 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 23 มิถุนายน 2017
ชื่ออัลบั้ม : การประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2560 สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) และ การประชุมวิชาการ เรื่อง กระบวนการพิจารณาอนุญาตด้านยา ตามคำสั่ง คสช. ที่ 77/2559 วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 8:30 -17.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น
รายละเอียด:

 การประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่  1/2560  สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) และ  การประชุมวิชาการ เรื่อง กระบวนการพิจารณาอนุญาตด้านยา ตามคำสั่ง คสช. ที่ 77/2559 วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560  เวลา 8:30 -17.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 4 โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี

จำนวนรูป : 20 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 23 มีนาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : การประชุมวิชาการเรื่อง “Update กฎหมายและหลักเกณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพ” -- วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 9:00- 16:00 น. ณ. ห้องกษัตริย์ศึก 2 ชั้น 4 โรงแรมทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
รายละเอียด:

การประชุมวิชาการเรื่อง “Update กฎหมายและหลักเกณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพ” -- วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 9:00- 16:00 น. ณ. ห้องกษัตริย์ศึก 2 ชั้น 4 โรงแรมทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

จำนวนรูป : 24 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 9 มกราคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : การประชุมวิชาการประจำปี 2559 -- วันที่ 15-16 พ.ย. 2559
รายละเอียด:

 รวมภาพถ่าย  การประชุมวิชาการประจำปี 2559 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15-16 พ.ย. 2559 ณ. โรงแรมริชมอนด์  จังหวัดนนทบุรี

จำนวนรูป : 30 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 17 ตุลาคม 2016
ชื่ออัลบั้ม : ภาพการอบรม“การรายงานผลการทำงานอันผิดปกติของเครื่องมือแพทย์หรือผลอันไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคและการดำเนินการแก้ไขเพื่อความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือแพทย์ (AE Reporting and FSCA for Medical Devices)”
รายละเอียด: รวมภาพถ่ายจากงานอบรม “การรายงานผลการทำงานอันผิดปกติของเครื่องมือแพทย์หรือผลอันไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคและการดำเนินการแก้ไขเพื่อความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือแพทย์ (AE Reportini;,4krg and FSCA for Medical Devices)” -- วันที่ 11 ตุลาคม 2559 - เวลา 9:00- 16:00 น. ณ ห้องกษัตริย์ศึก 1 ชั้น 4 โรงแรม เดอะ ทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
จำนวนรูป : 17 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 5 สิงหาคม 2016
ชื่ออัลบั้ม : ภาพ การประชุมวิชาการ เรื่อง “Bioequivalence- Importance, Guidelines and Requirement” - วันที่ 26 ก.ค. 2559
รายละเอียด:

รวมภาพ การประชุมวิชาการ เรื่อง “Bioequivalence- Importance, Guidelines and Requirement” - วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลา 9:00- 16:30 น. ณ. ห้องแมนดาริน เอ ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ

จำนวนรูป : 11 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 5 สิงหาคม 2016
ชื่ออัลบั้ม : การอบรม eCTD Training by EXTEDO Gmbh, Germany - วันที่ 23 มี.ค. 2559
รายละเอียด: การอบรม Introduction and Best Practice about electronic submissions in- eCTD Training by EXTEDO Gmbh, Germany - วันที่ 23 มี.ค. 2559
จำนวนรูป : 4 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 27 พฤษภาคม 2016
ชื่ออัลบั้ม : การประชุมวิชาการ เรื่อง “Update Regulations on Veterinary Medicines and Vaccines และ หลักเกณฑ์ใหม่การนำเข้าและส่งออกอาหารสัตว์”
รายละเอียด: ภาพการประชุมวิชาการ เรื่อง “Update Regulations on Veterinary Medicines and Vaccines และ หลักเกณฑ์ใหม่การนำเข้าและส่งออกอาหารสัตว์” โดย สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 9:00- 16:30 น. ณ. ห้องแซฟไฟร์ ชั้น 3 โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี
จำนวนรูป : 18 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

1 2 3  [ถัดไป]