สมาคมเภสัชกรรมทะเบียน สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์
dot dot
dot
dot
dot
dot


 
มุมภาพถ่าย
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมงานประชุม
สมัครสมาชิกชมรม
จดหมายข่าวสำหรับสมาชิกชมรม
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 20 สิงหาคม 2019
ชื่ออัลบั้ม : ภาพกิจกรรม - การอบรมวิชาการ เรื่อง “SUPAC (Scale Up and Post Approval Changes) for RA” - [ วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ]
รายละเอียด:

กิจกรรม -  การอบรมวิชาการ เรื่อง “SUPAC (Scale Up and Post Approval Changes) for RA”
 

จัดโดย สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) - เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562  ณ. โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ

จำนวนรูป : 31 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 19 มิถุนายน 2019
ชื่ออัลบั้ม : ภาพกิจกรรม - การประชุมวิชาการ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมสำหรับ พ.ร.บ. เครื่องมือแพทย์ฉบับใหม่ พ.ศ. 2562” - [ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ]
รายละเอียด:

กิจกรรม -  การอบรมวิชาการ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมสำหรับ พ.ร.บ. เครื่องมือแพทย์ฉบับใหม่ พ.ศ. 2562”

 

จัดโดย สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) - เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562  ณ. โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ

จำนวนรูป : 19 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 22 พฤษภาคม 2019
ชื่ออัลบั้ม : ภาพกิจกรรม - การอบรมวิชาการ เรื่อง “การศึกษาความคงตัวยาเคมี” - [ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ]
รายละเอียด:

กิจกรรม -  การอบรมวิชาการ เรื่อง “การศึกษาความคงตัวยาเคมี”

จัดโดย สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) - เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562  ณ. โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ

จำนวนรูป : 23 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 29 เมษายน 2019
ชื่ออัลบั้ม : ภาพกิจกรรม - การประชุมวิชาการ เรื่อง “ก้าวใหม่การกำกับดูแลผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในประเทศไทย” - [ วันที่ 29 เมษายน 2562 ]
รายละเอียด:

กิจกรรม - การประชุมวิชาการ เรื่อง “ก้าวใหม่การกำกับดูแลผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในประเทศไทย”

จัดโดย สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) - เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 9:00 -16:00น.  ณ. ห้องมิ่งเมือง ชั้น 4 โรงแรมทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

จำนวนรูป : 29 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 20 มีนาคม 2019
ชื่ออัลบั้ม : ภาพกิจกรรม - การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 - [ วันที่ 20 มีนาคม 2562 ]
รายละเอียด:

กิจกรรม - การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
จัดโดย สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) -
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562  - ณ. โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

จำนวนรูป : 50 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2018
ชื่ออัลบั้ม : ภาพกิจกรรม - การประชุมวิชาการประจำปี 2561 - [ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ]
รายละเอียด:

กิจกรรม - การประชุมวิชาการประจำปี 2561
จัดโดย สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) -
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ. โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

จำนวนรูป : 28 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 10 ตุลาคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : ภาพกิจกรรม การประชุมวิชาการ เรื่อง “Update Requirements from Drug Bureau” - [ วันที่ 24 กันยายน 2561 ]
รายละเอียด:

 กิจกรรม - การประชุมวิชาการ เรื่อง “Update Requirements from Drug Bureau”
  จัดโดย สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) - เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ. ห้องแมนดาริน A ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ

จำนวนรูป : 20 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 10 ตุลาคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : ภาพกิจกรรม การอบรม “Introductory Course for Regulatory Affairs - ประจำปี 2561” - [ วันที่ 14 กันยายน 2561 ]
รายละเอียด:

 กิจกรรม - การอบรม  “Introductory Course for Regulatory Affairs - ประจำปี 2561” จัดโดย สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) - เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ. ห้องทับทิม-เกษม อาคารเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ซอยสุขุมวิท  38 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ

จำนวนรูป : 11 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 12 มิถุนายน 2018
ชื่ออัลบั้ม : ภาพกิจกรรม การประชุมวิชาการ เรื่อง “Latest Updated Requirements from Drug Bureau” - [วันที่ 24 พ.ค. 2561]
รายละเอียด:

     รวมภาพการประชุมวิชาการ เรื่อง “Latest Updated Requirements from Drug Bureau” - จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2561  ณ. ห้องแมนดาริน A ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ

จำนวนรูป : 10 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 24 เมษายน 2018
ชื่ออัลบั้ม : ภาพกิจกรรม การประชุมวิชาการ Update ความรู้ “การปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมาย - ใบอนุญาตประเภทต่างๆ กับ การจัดทำบัญชี/รายงาน ระบบรายงานยาทางอิเล็กทรอนิกส์ และ การถือใบอนุญาตขายปลีก/ขายส่งยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์และสัตว์ เมื่อ GPP บังคับใช้”
รายละเอียด:

ภาพการประชุมวิชาการ  Update ความรู้  “การปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมาย - ใบอนุญาตประเภทต่างๆ กับ การจัดทำบัญชี/รายงาน ระบบรายงานยาทางอิเล็กทรอนิกส์ และ การถือใบอนุญาตขายปลีก/ขายส่งยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์และสัตว์ เมื่อ GPP บังคับใช้” - วันที่ 9 มี.ค. 2561

จำนวนรูป : 8 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

1 2 3 4  [ถัดไป]