ประกาศสมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์(ประเทศไทย) ฉบับที่ 2/2565 เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของสมาคม RAPAT
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot


 
มุมภาพถ่าย
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมงานประชุม
สมัครสมาชิกชมรม
จดหมายข่าวสำหรับสมาชิกชมรม


ประกาศสมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์(ประเทศไทย) ฉบับที่ 2/2565 เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของสมาคม RAPAT article

ทางสมาคมขอประชาสัมพันธ์สมาชิกฯ เพื่อให้สมาชิกมีความเข้าใจและทำความรู้จัก พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิย. พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

ขอให้สมาชิกฯเข้าไปศึกษาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก และทราบการบริหารคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสมาคม RAPAT ได้เป็นอย่างดี จึงขอส่งลิ้งค์ของเอกสาร ดังต่อไปนี้

1) พรบ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ_ศ_ 2562.PDF

2) PDPA นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล-Privacy-Policy_RAPAT_v1-20220114.pdf

3) ประกาศ RAPAT ฉบับที่ 2-2565 เรื่องแต่งตั้งผู้คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล DPO_31พค2565.pdfชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสมาคมฯ article
ประชาสัมพันธ์ช่องทางติดต่อสมาคมบน Facebook ชื่อเพจ สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ ประเทศไทย article
ประชาสัมพันธ์ - ประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2566
ข้อบังคับสมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ อนุมัติเมื่อ 30 พ.ค. 2565 article