ประชาสัมพันธ์นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสมาคมฯ
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot


 
มุมภาพถ่าย
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมงานประชุม
สมัครสมาชิกชมรม
จดหมายข่าวสำหรับสมาชิกชมรม


ประชาสัมพันธ์นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสมาคมฯ article

ทางสมาคมฯ ขอประชาสัมพันธ์ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 1 มิย.2565 ทางสมาคม RAPAT จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และประกาศการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลข้อมูลส่วนบุคคล (DPO of RAPAT) เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และปฏิบัติตามกฎหมาย

ขอให้ สมาชิกฯ ศึกษา และดูรายละเอียด ได้ตาม QR code ที่แจ้งมานี้ สมาชิกสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล PDPA สมาคม เพื่อแจ้งยกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลของตนได้ตลอดเวลาทำการ

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ช่องทางติดต่อสมาคมบน Facebook ชื่อเพจ สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ ประเทศไทย article
ประกาศสมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์(ประเทศไทย) ฉบับที่ 2/2565 เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของสมาคม RAPAT article
ประชาสัมพันธ์ - ประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2566
ข้อบังคับสมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ อนุมัติเมื่อ 30 พ.ค. 2565 article