(2016-03-22) : การประชุมวิชาการประจำปี 2558 เรื่อง “Update การขออนุญาตสำหรับผลิตภัณฑ์ยาตามคู่มือสำหรับประชาชน” ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ. ห้องทิพวรรณบอลรูม ชั้น L โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot


 
มุมภาพถ่าย
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมงานประชุม
สมัครสมาชิกชมรม
จดหมายข่าวสำหรับสมาชิกชมรม


> การประชุมวิชาการประจำปี 2558 เรื่อง “Update การขออนุญาตสำหรับผลิตภัณฑ์ยาตามคู่มือสำหรับประชาชน” ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ. ห้องทิพวรรณบอลรูม ชั้น L โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี

การประชุมวิชาการประจำปี 2558 เรื่อง “Update การขออนุญาตสำหรับผลิตภัณฑ์ยาตามคู่มือสำหรับประชาชน” ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ. ห้องทิพวรรณบอลรูม ชั้น L โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี