(2016-03-23) : การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot


 
มุมภาพถ่าย
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมงานประชุม
สมัครสมาชิกชมรม
จดหมายข่าวสำหรับสมาชิกชมรม


> การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 วันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 8:30 -16:30 น. ณ. ห้องกษัตริย์ศึก 2 ชั้น 4 โรงแรมทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ