(2016-05-27) : การประชุมวิชาการ เรื่อง “Update Regulations on Veterinary Medicines and Vaccines และ หลักเกณฑ์ใหม่การนำเข้าและส่งออกอาหารสัตว์”
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot


 
มุมภาพถ่าย
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมงานประชุม
สมัครสมาชิกชมรม
จดหมายข่าวสำหรับสมาชิกชมรม


> การประชุมวิชาการ เรื่อง “Update Regulations on Veterinary Medicines and Vaccines และ หลักเกณฑ์ใหม่การนำเข้าและส่งออกอาหารสัตว์”

การประชุมวิชาการ เรื่อง “Update Regulations on Veterinary Medicines and Vaccines และ หลักเกณฑ์ใหม่การนำเข้าและส่งออกอาหารสัตว์”
ภาพการประชุมวิชาการ เรื่อง “Update Regulations on Veterinary Medicines and Vaccines และ หลักเกณฑ์ใหม่การนำเข้าและส่งออกอาหารสัตว์” โดย สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 9:00- 16:30 น. ณ. ห้องแซฟไฟร์ ชั้น 3 โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี