(2017-10-30) : การประชุมวิชาการ เรื่อง “โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ 4.0” - วันที่ 28 ก.ย. 2560
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot


 
มุมภาพถ่าย
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมงานประชุม
สมัครสมาชิกชมรม
จดหมายข่าวสำหรับสมาชิกชมรม


> การประชุมวิชาการ เรื่อง “โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ 4.0” - วันที่ 28 ก.ย. 2560

การประชุมวิชาการ เรื่อง “โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ 4.0” - วันที่ 28 ก.ย. 2560

รวมภาพถ่ายกิจกรรม การประชุมวิชาการ เรื่อง “โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ 4.0”
จัดโดย สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2560 ณ. ห้องทิพวรรณบอลรูม ชั้น L โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี