(2018-11-27) : ภาพกิจกรรม - การประชุมวิชาการประจำปี 2561 - [ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ]
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot


 
มุมภาพถ่าย
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมงานประชุม
สมัครสมาชิกชมรม
จดหมายข่าวสำหรับสมาชิกชมรม


> ภาพกิจกรรม - การประชุมวิชาการประจำปี 2561 - [ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ]

ภาพกิจกรรม - การประชุมวิชาการประจำปี 2561 - [ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ]

กิจกรรม - การประชุมวิชาการประจำปี 2561
จัดโดย สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) -
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ. โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ