(2019-03-20) : ภาพกิจกรรม - การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 - [ วันที่ 20 มีนาคม 2562 ]
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot


 
มุมภาพถ่าย
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมงานประชุม
สมัครสมาชิกชมรม
จดหมายข่าวสำหรับสมาชิกชมรม


> ภาพกิจกรรม - การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 - [ วันที่ 20 มีนาคม 2562 ]

ภาพกิจกรรม - การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 - [ วันที่ 20 มีนาคม 2562 ]

กิจกรรม - การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
จัดโดย สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) -
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562  - ณ. โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี