(2019-05-22) : การอบรมวิชาการ เรื่อง “การศึกษาความคงตัวยาเคมี”
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot


 
มุมภาพถ่าย
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมงานประชุม
สมัครสมาชิกชมรม
จดหมายข่าวสำหรับสมาชิกชมรม


> ภาพกิจกรรม - การอบรมวิชาการ เรื่อง “การศึกษาความคงตัวยาเคมี” - [ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ]

ภาพกิจกรรม - การอบรมวิชาการ เรื่อง “การศึกษาความคงตัวยาเคมี” - [ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ]

กิจกรรม -  การอบรมวิชาการ เรื่อง “การศึกษาความคงตัวยาเคมี”

จัดโดย สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) - เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562  ณ. โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ