(2019-08-20) : ภาพกิจกรรม - การอบรมวิชาการ เรื่อง “SUPAC (Scale Up and Post Approval Changes) for RA” - [ วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ]
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot


 
มุมภาพถ่าย
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมงานประชุม
สมัครสมาชิกชมรม
จดหมายข่าวสำหรับสมาชิกชมรม


> ภาพกิจกรรม - การอบรมวิชาการ เรื่อง “SUPAC (Scale Up and Post Approval Changes) for RA” - [ วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ]

ภาพกิจกรรม - การอบรมวิชาการ เรื่อง “SUPAC (Scale Up and Post Approval Changes) for RA” - [ วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ]

กิจกรรม -  การอบรมวิชาการ เรื่อง “SUPAC (Scale Up and Post Approval Changes) for RA”
 

จัดโดย สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) - เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562  ณ. โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ