(2019-10-17) : ภาพกิจกรรม - การอบรมเรื่อง “Introductory Course for Regulatory Affairs ประจำปี 2562” - [ วันที่ 27 กันยายน 2562 ]
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot


 
มุมภาพถ่าย
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมงานประชุม
สมัครสมาชิกชมรม
จดหมายข่าวสำหรับสมาชิกชมรม


> ภาพกิจกรรม - การอบรมเรื่อง “Introductory Course for Regulatory Affairs ประจำปี 2562” - [ วันที่ 27 กันยายน 2562 ]

ภาพกิจกรรม - การอบรมเรื่อง “Introductory Course for Regulatory Affairs ประจำปี 2562” - [ วันที่ 27 กันยายน 2562 ]

 กิจกรรม - การอบรมเรื่อง “Introductory Course for Regulatory Affairs ประจำปี 2562”

จัดโดย สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
เมื่อ วันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 9:00 -16:30 น. 
ณ ห้องประชุมทับทิม-เกษม อาคารเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ภสท) ซอยสุขุมวิท 38 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ