ข้อมูลเกี่ยวกับสมาคม
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot


 
มุมภาพถ่าย
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมงานประชุม
สมัครสมาชิกชมรม
จดหมายข่าวสำหรับสมาชิกชมรม


ข้อมูลเกี่ยวกับชมรม


ประวัติสมาคม article
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ article
รายชื่อกรรมการสมาคม article
มาตรฐานวิชาชีพ article
RAPAT Handbook article
ประกาศสมาคม RAPAT พ.ศ. 2565
ข้อบังคับสมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ อนุมัติเมื่อ 30 พ.ค. 2565
[TEST] RAPAT PDA Agreement

1. ทดสอบข้อความ เนื้อหา RAPAT PDPA ใส่ตรงนี้

2.  ทดสอบข้อความ เนื้อหา RAPAT PDPA ใส่ตรงนี้

3. ทดสอบข้อความ เนื้อหา RAPAT PDPA ใส่ตรงนี้

RAPAT_STARx E-Book

RAPAT STARx E-Book [PDF]

กรอบสมรรถนะวิชาชีพเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์

(Regulatory Affairs Competency Framework)

หน้า 1/1
1
[Go to top]