ข้อมูลเกี่ยวกับสมาคม
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot


 
มุมภาพถ่าย
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมงานประชุม
สมัครสมาชิกชมรม
จดหมายข่าวสำหรับสมาชิกชมรม


ข้อมูลเกี่ยวกับชมรม


ประวัติสมาคม article
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ article
รายชื่อกรรมการสมาคม article
มาตรฐานวิชาชีพ article
RAPAT Handbook article
RAPAT_STARx E-Book

RAPAT STARx E-Book [PDF]

กรอบสมรรถนะวิชาชีพเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์

(Regulatory Affairs Competency Framework)

ประกาศข้อบังคับสมาคมฯ - Update ส.ค. 2560

 ประกาศข้อบังคับสมาคมฯ - Update ส.ค. 2560

หน้า 1/1
1
[Go to top]