มุมภาพถ่ายกิจกรรมของสมาคม
dot dot
dot
dot
dot
dot


 
มุมภาพถ่าย
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมงานประชุม
สมัครสมาชิกชมรม
จดหมายข่าวสำหรับสมาชิกชมรม


กิจกรรมที่ผ่านมานะครับ


รวมภาพถ่ายกิจกรรม การอบรมเรื่อง “ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณามาตรฐานวิธีการในการผลิตยาของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศที่ปรับปรุงใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่ง คสช ที่ 77/2559” ใน วันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560

 รวมภาพถ่ายกิจกรรม  การอบรมเรื่อง “ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณามาตรฐานวิธีการในการผลิตยาของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศที่ปรับปรุงใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่ง คสช ที่ 77/2559” ใน วันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ. ห้องแมนดาริน A  โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ เวลา 9:00-16:00 น.

รวมภาพถ่ายกิจกรรม การประชุมวิชาการ เรื่อง กระบวนการพิจารณาอนุญาตด้านยา ตามคำสั่ง คสช. ที่ 77/2559 - วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560

 รวมภาพถ่ายกิจกรรม  การประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2560 สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) และ การประชุมวิชาการ เรื่อง กระบวนการพิจารณาอนุญาตด้านยา ตามคำสั่ง คสช. ที่ 77/2559 วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 8:30 -17.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น

 รวมภาพถ่ายกิจกรรม  การประชุมวิชาการเรื่อง “Update กฎหมายและหลักเกณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพ” -- วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560
รวมภาพถ่ายกิจกรรม  การประชุมวิชาการเรื่อง “Update กฎหมายและหลักเกณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพ” -- วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 9:00- 16:00 น. ณ. ห้องกษัตริย์ศึก 2 ชั้น 4 โรงแรมทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
รวมภาพถ่ายกิจกรรม การประชุมวิชาการประจำปี 2559 -- วันที่ 15-16 พ.ย. 2559

 รวมภาพกิจกรรม การประชุมวิชาการประจำปี 2559   เรื่อง “อย. กับการพัฒนาสู่ Thailand 4.0”

การประชุมวิชาการ เรื่อง “Bioequivalence- Importance, Guidelines and Requirement” - วันที่ 26 ก.ค. 2559
การอบรม eCTD Training by EXTEDO Gmbh, Germany - วันที่ 23 มี.ค. 2559
ภาพ การประชุมวิชาการ เรื่อง “Update Regulations on Veterinary Medicines and Vaccines และ หลักเกณฑ์ใหม่การนำเข้าและส่งออกอาหารสัตว์” - วันที่ 26 พ.ค. 2559
ภาพ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 - วันที่ 22 มีนาคม 2559
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 เมื่อวันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 8:30 -16:30 น. ณ. ห้องกษัตริย์ศึก 2 ชั้น 4 โรงแรมทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
การประชุมวิชาการประจำปี 2558 เรื่อง “Update การขออนุญาตสำหรับผลิตภัณฑ์ยาตามคู่มือสำหรับประชาชน” ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ. ห้องทิพวรรณบอลรูม ชั้น L โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี
การสัมมนา เรื่อง ประสบการณ์การยื่น e- submission ของทะเบียนตำรับยา ในวันศุกร์ที่ 9- วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ณ. ลำพวา อัมพวา รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม
หน้า 1/3
1 2 3  [ถัดไป]
[Go to top]